Algemene Voorwaarden voor www.vanaliftotarabisch.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.vanaliftotarabisch.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Van Alif tot Arabisch. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Alif tot Arabisch is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van Alif tot Arabisch.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Van Alif tot Arabisch te mogen claimen of te veronderstellen.

Van Alif tot Arabisch streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op?deze website?onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Alif tot Arabisch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vanaliftotarabisch.nl op deze pagina.

Ons adres is het volgende:

Lot elmessaoudi Charaf nr 85, Drarga, Agadir, Marokko

Dit delen:

Vind ik leuk:

Like Laden...
Welkom terug, we hebben je gemist!

Klaar om op een Leuke en Makkelijke manier

Arabisch te leren?

Krijg toegang tot alle

Gratis Hulpmiddelen

PDF bestanden, Spelkaartjes, video's, en nog meer!

gratis memory kaartjes van alif tot arabisch
Chatten
1
Chat met ons!
Salaam alaykum! 👋 Waar kan ik je mee helpen?
%d bloggers liken dit: